Clear Lens Extraction (CLE)

CLE är en korrigering av närsynthet, översynthet, och astigmatism, i vissa fall även ålderssynthet. Detta görs genom ett mikrokirurgiskt ingrepp i ögat som korrigerar synfelen. Ingreppet görs på ungefär samma sätt som vid en gråstarrsoperation. I ingreppet tar man bort ögats egen lins och ersätter den med en ny lins som oftast är gjord av plast.
Operationen görs oftast på folk som är över 40 år, där ögats lins redan har stelnat. Detta gör att plastlinsen inte är flexibel, och på personer där ögats lins inte har stelnat, kan de uppstå obehag ifall man skulle sätta in en stel plastlins när man har haft en flexibel lins.

En CLE operation kan utföras på olika sätt, genom en monovision eller multifokallins. Monovision betyder ”ensam uppenbarelse”, vilket i detta fall innebär att man ser bra på ett avstånd och de andra på ett annat. Multifokallins betyder ”flerfaldig brännpunktslins” och använder ibland kontaktlinser som är gjorda för båda sorters syn för att göra det möjligt att man ska kunna se lika bra på båda ögonen. Det tar ett tag att vänja sig vid dessa ingrepp, eftersom ögonen måste justera in synavstånden och hjärnan måste vänja sig vid den nya informationen.

CLE är en mycket beprövad metod, som inte ger några särskilda komplikationer. Ingreppet tar bara 10 minuter och görs under lokalbedövning. Återhämtningstiden är inte lång, och redan efter en dag kan patienten ha förbättrad syn. Det kan ta lite längre tid i vissa fall, då ögonen kan ha svårt för att vänja sig vid synavstånden.

Eftersom CLE är en operation, kan det alltid tillkomma komplikationer och därför kan inte några garantier lämnas. Innan patienterna bestämmer sig för vilken laseroperation dem ska gör, så får dem alltid en utvärdering av riskfaktorn.

Thus, they are discussing science content in ways that they normally would not without being supported by the http://domyhomework.guru forum

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.